• El peix es transporta i es lliura als clients en caixes de cartró impermeables expressament dissenyades per a aquest ús, amb l’objectiu de disminuir l’impacte ambiental generat per les caixes convencionals de porexpan (poliestirè expandit).
 • Encara que, com és ben sabut, el peix està subjecte a les fluctuacions diàries dels preus, el preu de cada caixa és fix al llarg de l’any, excepte en períodes excepcionals com Nadal, quan pot variar com a resultat de l'augment significatiu dels preus de mercat. En tot cas, qualsevol variació en els preus es comunicarà amb antelació.
 • En funció de l'època de l'any i del peix que arribi a les llotges, les caixes de Peix Recuperat i Artesanal contindran un mínim de dues espècies del llistat que s'exposa en l'explicació de cada caixa. La caixa de temporada El Peix al Plat contindrà un mínim de tres espècies.
 • En plena conformitat amb la pesca del dia i amb la nostra filosofia KM0 (la compra directa de peix en llotges properes i en una sola llotja alhora, dues com a molt) no podem atendre comandes específiques (per ex. cistella artesanal amb daurades i calamars). L'únic que procurem atendre és si un client ens indica que un peix no és del seu gust de cap manera, llavors fem tot el possible per no incloure aquest peix a la cistella.
 • El peix es pot anar a buscar a centres de recollida i també a cooperatives de consum. El preu dels centres de recollida es fixarà finalment en funció de les condicions que aquests estableixin.
 • El peix arriba als centres de recollida i a les cooperatives tal com ha sortit de la llotja, sense eviscerar ni filetejar, i sense trencar en cap moment la cadena de fred.
 • Per certificar la traçabilitat del producte les nostres caixes disposaran d’una etiqueta amb informació sobre el tipus de peix que contenen, la data de captura, la procedència, etc.
 • En el cas de les cooperatives el repartiment es realitza el mateix dia que habitualment ja hi ha recollida d’altres productes o en funció de les condicions que aquestes estableixin. La comanda es lliurarà al local de 19 a 20 h.
 • La comanda mínima per a cada cooperativa ha de ser de 10 kg de peix en total, obtinguts sumant les combinacions en kg de qualsevol caixa (per exemple: 5 caixes de 2 kg, 10 caixes d' 1 kg, 3 de 2kg més 4 d' 1kg, etc.).
 • La comanda es podrà realitzar via formulari web (preferiblement) o email o per telèfon o Whatsapp fins a les 19 hores del dia anterior al que es vol el lliurament. En el cas de voler anul·lar la comanda o realitzar algun canvi també hi haurà com a termini màxim fins a les 19 hores del dia anterior al que es vol el lliurament. En el cas de les cooperatives se seguirà el sistema que facin servir habitualment.
 • En els casos que per raons meteorològiques i vedes biològiques pesqueres no hi hagi venta de peix a les llotges on solem comprar, no hi haurà repartiment i la comanda realitzada quedarà anul·lada. S’avisarà per e-mail o telèfon el mateix dia.
 • Si l’oferta de les llotjes a causa de les condicions climàtiques adverses per la pesca, vedes biològiques pesqueres, i reducció de captures de certes espècies no permet configurar algun tipus de caixa no hi haurà repartiment i la comanda realitzada quedarà anul·lada. S’avisarà per e-mail o telèfon el mateix dia.
 • Tot i que els preus dels productes seran els marcats al nostre catàleg, en condicions puntuals i extraordinàries, fonamentalment per motius climatològics, El Peix al Plat, es reserva el dret de fer lleugeres modificacions dels preus.
 • Tots els preus indicats tenen l’IVA inclòs.
 • Devolucions: el client disposarà d’un termini de 12h des de la recepció de la comanda per a realitzar qualsevol reclamació al respecte. Si la mercaderia estigués deteriorada en el moment del lliurament, o fos diferent de la que s’ha demanat a la comanda, El Peix al Plat procedirà a la substitució del producte o al reemborsament de l’import.