2

Cepola rubescens (Linnaeus, 1766)

Temporada

Talla mínima de captura

Art de pesca

Receptes

Nom comú:

veta, cinta (CA) / cepola (ES) / cépole commune (FR) / cepola (IT) / red bandfish (EN)

Característiques principals:

cos en forma de banda i comprimit en els laterals amb disminució del gruix del cos del cap a la cua, que acaba en punta. El cap és curt amb la boca àmplia i els ulls ben visibles; les aletes dorsal i anal són desenvolupades en tota la longitud del cos. El color és vermell-taronja, que tendeix a clar en la part ventral.

Distribució:

comú a tota la Mediterrània (excepte el Mar Negre) i Atlàntic oriental, des de les Illes Britàniques al Senegal.

Hàbitat:

espècie bentònica o demersal, entre 15 i 200 m de profunditat.

Ecologia:

viu solitària o en grups petits sobre praderies, fons fangosos i sorrencs. S'alimenta de zooplàncton, larves i petits crustacis.

Longitud màxima:

70 cm, comuna de 15 a 35 cm.

Reproducció:

primavera i tardor.

Qualitat alimentària:

el sabor és delicat, la carn tendra i les espines són fàcils de treure entre les dents. Des del punt de vista de les propietats nutricionals, és una bona font de vitamines i fòsfor. Present en els mercats sovint en combinació amb altres peixos de petita i mitjana grandària, forma part de la "morralla".

Llista Vermella UICN:

espècie no avaluada (The IUCN Red List of Threatened Species).